Доверието е в основата на нашата работа

             

 

   Фирма "ДЕС-ПЛАМИ" ЕООД е гарант в сферата на услугите, свързани с почистването на сгради и помещения, ремонтни, строителни и градински дейности.                                               Уважаеми клиенти-приятели запознайте се  обстойно със всички услуги с които  екипът на фирма   "ДЕС-ПЛАМИ" ЕООД могат да ВИ съдействат и да улеснят начинът Ви на живот:

  1. Почистващи дейности

  2. Озеленяване и подръжка на зелени площи
  3. Ремонтни дейности


 

ФИРМА  "ДЕС-ПЛАМИ"  ЕООД се стреми да задоволи потребностите на клиента
и дори да надмине техните  о
чаквания

 

Важна част от нашата работа  се гради на  ДОВЕРИЕТО  между нас и нашите клиенти, основано на дискретността и конфиденциалността при обслужването от страна на персонала. Това се постига с лоялност, постоянство, качество и много качествен труд.